İş Akışlarında
Ritmi Yakalayın

BPM Bilişim iş akışında ritmi yakalayın felsefesinden hareketle, kurumsal ritminizi bulmanızı ve sürdürmenizi sağlıyor.

bpm-slider

Sorun Çözen

Kullanıcı merkezli ve çözüm odaklı ürünlerimiz ile süreçlere uygun algoritmalar geliştirerek en uygun çözümün geliştirilmesini ana hedefimiz olarak görüyoruz.

Destek Veren

Satış sonrası desteğimizle süreklilik ve yenilenebilirlik vadederken, uyarlanabilirlik ve uyumlanabilirlik konusunda sınırları zorluyoruz.

Uyarlanabilir

“En iyiye giden en kısa yol” felsefesinden hareketle kullanıcıların uygulamaya adaptasyonlarını hızla sağlıyor, optimal çözümü en kısa yoldan geliştiriyoruz.

Ritmi Yakalayan

BPM Bilişim' in bir diğer açılımı olan “Beats Per Minute” kavramını iş yönetim sistemlerine akıcılık kazandırmak için bir ilham kaynağına dönüştürüyor, “İş Akışında Ritmi Yakalayın” diyoruz.

Hakkımızda

Yirmi yılı aşkın bilişim ve yazılım deneyimi ile kurulan BPM Bilişim A.Ş. 2017 yılında faaliyete geçti.

İş akışlarında ritmi yakalamak için
BPM Bilişim' i tercih edin!

hakkimizda

Daha önce uygulanmamış BPM (Business Process Management) çözümleri ile adından söz ettiren BPM Bilişim, deneyimle yeniliği global ölçekte bir araya getiriyor. BPM Bilişim, “İş Akışında Ritmi Yakalayın” sloganı ile çıktığı yolda, iş süreçleri konusunda geliştirdiği aktif ve dinamik çözümleri ile dikkat çekiyor.

BPM markasının Türkiye’deki sahibi olan BPM Bilişim A.Ş. çözümlerini üretirken yazılım, personel ve kurumların gizliliğinin korunmasını önceliyor. Şirket, ürünlerinin güvenlik denetimlerini kendi içinde sürekli test ettiği gibi, bağımsız kuruluşların test destek hizmetlerinden de yararlanıyor.

BPM Bilişim, üretim, satış ve satış sonrası destek aşamalarının tamamında güvenlik, kullanılabilirlik ve yenilenebilirliği ön planda tutarken, çözüm algoritmalarını daima güncel ve yenilikçi yoldan üreterek süreçlere uyarlanabilirliği yüksek ürünler ortaya koyuyor.

  • Sorun Çözen
  • Destek Veren
  • Uyarlanabilir
  • Ritmi Yakalayan

BPM Bilişim, müşteri odaklı çözüm sistemlerini ihtiyaca göre şekillendiren, etkili iletişim anlayışı ile ürettiği hızlı cevaplar sayesinde iş verimliliği anlayışına yeni bir bakış kazandıran mimarisi ile küçük, orta ve büyük ölçekli yapıların tamamında çözüm üretiyor.

hakkimizda

Neler Yapıyoruz?

BPM geniş çözüm yeteneği, yönetilebilirlik, esneklik, denetlenebilirlik ve uyarlanabilirliği ile iş süreçlerinin işlediği her tür kurum ve kuruluş için mucize çözüm olma özelliği taşıyor. Belge takibinden iş işleyişine, analizden raporlamaya, üretimden periyodik iş akış süreçlerine kadar birçok alanda, tedarik zinciri, satış dağıtım ağı, insan kaynakları, üretim planlama, satın alma, finans, proje yönetimi gibi özelleştirilebilir başlıklarda, iş üretilmekte olan her tür kurumda kullanılabilme özelliği ile göz dolduruyor.

İş Akışı

İş akış sürecinin, insan, sistem, yazılım gibi ayaklarının sistematik, kontrollü ve güvenli olarak düzenlenmesinin yanı sıra butik hizmetler kapsamında sunduğu geliştirilebilir olma özelliğiyle iş akışının uzun vadeli olarak yürütülmesi ve denetlenmesi de mümkün kılınıyor.

Verimlilik

İş yürütme sürecine hız kazandıran bu çözüm, iş verimliliğinde artış, maliyet ve zamandan ciddi oranlarda tasarruf sağlıyor. BPM’de, iş akış sistemlerinin ihtiyaç duyduğu değişiklik ve yeniliklerin hızla ve güvenilir yollarla gerçekleştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Raporlama

Raporlama desteği ile çözüme ihtiyaç duyulan her an iş akışındaki pürüzlerin giderilmesi mümkün kılınabiliyor. Raporlama faaliyetleriyle birlikte organizasyonel süreçlerin akışa uygun şekilde ilerlemesi için sıkıntılı noktaların tespitinin kolaylaştırılması da hedefleniyor. BPM ile süreçler sürekli analiz edilerek, sürecin revizyonu için öneriler geliştiriliyor.

Güçlü Arayüz

BPM, güçlü arayüzü ile göz doldururken, arayüz desteğini de kusursuz olarak sunuyor. Yenilenen koşullara göre yeniden tasarlanabilen uygulamada değişim süreci, süreçlere ve aksiyonlara hiç dokunmadan gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcı Dostu

BPM, kullanıcıların bölgesel ayrılıkları için geliştirilmiş neredeyse kusursuz bir çözüm aracı olması özelliği ile de dikkat çekiyor. Farklı lokasyonlarda yer alan büyük çaplı işlerin aksamadan takip edilmesi ve yönetilmesi konusunda en önemli desteği sağlayan BPM, sunduğu artırılabilir ve yönetilebilir çok dillilik desteği ile birden fazla ülkede aynı anda multilingual olarak kullanılabilme özelliği taşıyor.

Süreç Analizleri

BPM ile süreçleri sürekli analiz ederek, sürecin revizyonu için öneriler geliştiriyor, süreç içerisindeki bekleme veya tıkanma noktalarını sürekli takip ederek raporlar üretiyoruz. Esneklik ve yönetilebilirlik özellikleri ile hızlı bir adaptasyon sürecini mümkün kılan BPM ile, ihtiyaca yönelik olarak tasarlanabilme, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden form kazanabilme özelliği de sunuyoruz.

BPM Nedir?

İngilizce Business Process Management kavramının kısaltması olan BPM, en doğru şekliyle “İş Süreçleri Yönetim Sistemi” olarak tanımlanabilir. Mevcut iş akışlarının planlama ve takip süreçlerinin gözlemlenmesini ve onarılmasını sağlayan BPM sistemleri, dünyanın önde gelen firmaları tarafından kullanılmaktadır.

BPM Bilişim olarak bir müzik terimi olan BPM’den (beats per minute) ilhamla süreçlerin işletilmesi ve çözümlerin hızla geliştirilmesinde yakaladığımız ritmi yüksek ve verimli kılmayı hedefliyoruz. Süreçlere uygun algoritmaları hızla oluşturarak en uygun çözümü geliştiriyoruz. İş akış süreçlerine kurumların kendilerine ait doğru ritmi bulma ve yönetme konusunda en uygun altyapıyla buluşmalarını sağlayan BPM ile kullanıcıların sisteme adaptasyonunu çok hızlı şekilde sağlıyor, optimal çözümü en kısa yoldan sunuyoruz. İş akış süreçlerinde yer alan manuel ve dijital tabanlı uygulamaların tamamına takip ve kontrol imkanı sağlayan ürünümüz BPM, algoritma çözümleri ile fark yaratıyor. BPM, algoritmanın süreçlere uyarlanmasındaki yüksek başarısı ile göz dolduruyor. BPM sağladığı araçlarla iş akış sistemleri için ölçeklenebilme olanağı tanıyor. Veri analizi ile raporlama imkanı da tanıyan BPM, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak süreçlerin tekrar tekrar değiştirilmesini mümkün kılıyor. Uygulama ve ihtiyaçlar kapsamında yönetilebilirliğin yüksek olduğu bir çözüm geliştiren BPM Bilişim A.Ş. olarak, sistemin hızlı geliştirme olanağı sunmasını ve tüm süreçlerin tek yapı altında etkileşimini sağlayan bütünleşik bir çözüm üretmiş olmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda BPM altyapısının, süreç ve veri tutma konusundaki yetkinliğini ihtiyaç görülen tüm noktalarda kullanabildiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. BPM ile süreçleri sürekli analiz ederek, sürecin revizyonu için öneriler geliştiriyor, süreç içerisindeki bekleme veya tıkanma noktalarını sürekli takip ederek raporlar üretiyoruz. Esneklik ve yönetilebilirlik özellikleri ile hızlı bir adaptasyon sürecini mümkün kılan BPM ile, ihtiyaca yönelik olarak tasarlanabilme, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden form kazanabilme özelliği de sunuyoruz. Evrensel bir yaklaşımla internasyonal çözümler üreten ekibimiz, artırılabilir ve yönetilebilir dil desteği ile global bir çözüm ortaya koyuyor. BPM, birden fazla ülkede kullanılan aktif bir çözüm olma özelliği ile de ön plana çıkıyor. BPM, yüksek kalitede şeffaflık ilkesi ile sunduğu destek hizmetleri ile iş akış süreçleri konusunda profesyonel çözümler üretiyor. Müşterisi ile özgün ve güçlü bir iletişim dili geliştirmeyi önemseyen BPM Bilişim, butik hizmet anlayışı ile pürüzsüz bir destek hizmeti sunuyor.

BPM Bilişim A.Ş. Türkiye’de daha önce gerçekleştirilmemiş bir BPM yaklaşımı uyguluyor. Uygulama standardize edilmiş araçlardan farklı olarak kısıtlılıkların en üst düzeyde ortadan kaldırılmasına olanak tanıyor. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen bir “sistem” olma özelliği taşıyan BPM, hazır tool’ların ya da uygulamaların kalıplaşmış ve yönetilebilir olmaktan çok uzak yaklaşımlarını ekarte ediyor. BPM Bilişim, esnek ve güçlü altyapı kurulumunun yanı sıra geliştirme ve destek sürecinde de yazılımcı ihtiyacını en aza indiriyor. Bununla birlikte ihtiyacı sıfırlamayarak satış sonrası destek hizmetini de yazılımsal süreçlere hakim kadrosunun üst düzey hizmeti ile sağlamaya devam ediyor. Çalışmalarını butik bir yaklaşımla yürüten ekibimiz, çözüm süreçleri için müşterisi ile daima etkileşim içinde olmayı önemsiyor. Bu noktada BPM ile çözüme özgü yaklaşımlar geliştirerek özel bir hizmet sunan BPM Bilişim, kullanıcılara bir ürün sunmayı değil, getirdiği yeni yaklaşımla evrensel çözümler üretmeyi vadediyor. Butik çalışma anlayışı dahilinde hızlı çözüm ve destek imkanından yararlanan kurumlar, BPM ile iş yapma süreç ve biçimlerini yeniden tanımlayarak verimliliklerini artırma olanağı buluyor. BPM Bilişim İş Akışında Ritmi Yakalayın felsefesinden hareketle, kurumsal ritminizi bulmanızı ve sürdürmenizi sağlıyor. Beats per minutes yaklaşımıyla hızlı, net, aktif çözümler üreten BPM Bilişim, kurumları iş akış süreçlerinin kendine özgü ritmini yakalamaya davet ediyor. BPM’in güçlü algoritma becerisi ile kurumlar optimal çözüme en hızlı şekilde ulaşıyor. BPM, kurumların çalışma süreçlerine yüksek uyumlulukla uygulanabilen algoritması ile en uygun çözümü geliştiriyor. Son kullanıcıların uygulamaya hızla adaptasyonunu da bu yolla sağlıyor. Süreçlerin ihtiyaçlar bağlamında tekrar tekrar değiştirilmesini mümkün kılan BPM, yeni nesil bir iş anlayışı ile verimliliğinizi artırmanıza da olanak tanıyor. Bu özelliği ile değişimi eski süreçle yeni sürecin bağını koparmadan gerçekleştirirken, ihtiyaç veya iyileştirme ihtiyaçlarına da en hızlı çözümleri sunmuş oluyor. Hızlı çözüm ve destek olanaklarını yüksek duyarlılıkla gerçekleştiren BPM Bilişim A.Ş. çözüm süreçlerinde müşterileri ile sürekli iletişim etkileşim halinde olmayı önemsiyor. Bunun yanında benzersiz çözümü BPM için uygulama destek yönetimi uygulamanın içerisinden gerçekleştiriliyor. Etik değerleri konusunda yüksek hassasiyete sahip olan BPM Bilişim, destek süreçlerini şeffaflık içerisinde müşterisi ile paylaşmayı tercih ediyor. Süreçlere ilişkin süre ve kalite denetimini hem kendi içinde sağlarken, bu verilerin denetletilmesine de önem veriyor. BPM, bu denetlemelerin hızı ve kalitesi konusunda da yüksek kalite taahhüdü veriyor. Kurumların süreç yönetimleri için optimal çözümleri üretmeyi hedefleyen BPM, esnek, ölçülebilir ve güvenli hizmeti ilke ediniyor. Deneyimli ekibi ile süreçlerin hızla analiz edilmesi sağlayarak iyileştirme desteği de sunan BPM, uygulamanın çok hızlı şekilde hayata geçirilmesini mümkün kılıyor. Sınırsız rol ve kullanıcı desteğine sahip olan uygulama, değişen koşullara da çok hızlı adapte olma özelliğine sahip.

Kurumların iş akış süreçlerinin yönetim ve denetimini sağlayan BPM, sunduğu düzenleme ve kontrol olanaklarıyla verimlilik artışının yanı sıra güvenli bir iş işleyişine imkan tanıyor. Süreçlerin manuel ve elektronik tabanlı uygulamalarını da kapsayacak şekilde takip ve kontrolü, BPM’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bu yolla insan faktöründen kaynaklanan iş akış hatalarının minimize edilmesi açısından önemli bir kaynak sağlanıyor. BPM Bilişim’in tescilli markası olan BPM, ihtiyaçlar kapsamında şekillendirilme ve geliştirme imkanlarını neredeyse sınırsız ölçeğe taşıyor. İş akış sürecinin, insan, sistem, yazılım gibi ayaklarının sistematik, kontrollü ve güvenli olarak düzenlenmesinin yanı sıra butik hizmetler kapsamında sunduğu geliştirilebilir olma özelliğiyle iş akışının uzun vadeli olarak yürütülmesi ve denetlenmesi de mümkün kılınıyor. İş yürütme sürecine hız kazandıran bu çözüm, iş verimliliğinde artış, maliyet ve zamandan ciddi oranlarda tasarruf sağlıyor. İş akışındaki tıkanıklıkların tespit ve çözümünün başarılı şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan BPM’de, iş akış sistemlerinin ihtiyaç duyduğu değişiklik ve yeniliklerin hızla ve güvenilir yollarla gerçekleştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. İş gücünün verimli kullanılması, kurumsallaşma, iş akış süreçlerindeki iyileştirmeler, raporlamalarla birlikte düşük maliyet ve yüksek kaliteli hizmet anlayışına geçiş, süreçlerin standardize edilmesi, yetki denetiminin net şekilde gerçekleştirilebilmesi, iyileştirilmesi gereken alanların doğru şekilde tespiti ve aksaklıklara etkin çözümler üretilebilmesi BPM’in sağladığı diğer avantajlar arasında yer alıyor. BPM, kullanıcıların bölgesel ayrılıkları için geliştirilmiş neredeyse kusursuz bir çözüm aracı olması özelliği ile de dikkat çekiyor. Farklı lokasyonlarda yer alan büyük çaplı işlerin aksamadan takip edilmesi ve yönetilmesi konusunda en önemli desteği sağlayan BPM, sunduğu artırılabilir ve yönetilebilir çok dillilik desteği ile birden fazla ülkede aynı anda multilingual olarak kullanılabilme özelliği taşıyor. Resposive tasarımıyla göz dolduran BPM, mobil cihazlarda sorunsuz olarak çalışıyor ve bu özelliği ile konum gözetmeksizin iş akışına internete erişim olan her yerden ulaşım özelliği de kazanıyor. Uygulama kurumların kullandığı birçok iletişim servisine entegre edilebiliyor ve çok sayıda veritabanı ile (Oracle, MSSQL, MYSQL vb.) çalışma özelliği ile uyumlanabilirliğini ön planda tutuyor.

BPM kurumsal yönetim ve yöneticiler açısından denetimin yanı sıra düzenleme ve geliştirme olanaklarını artırırken, çalışanların iş takip süreçlerinin güvenle yürütülmesine olanak tanıyor. Raporlama özelliği ile evrak işlerinde azalma sağlayan BPM aynı zamanda iş/işleyiş değerlendirmelerinin yapılmasını da kolaylaştırıyor, iş akışındaki tıkanma noktalarını ve sıkıntılı alanların tespitini mümkün kılıyor. BPM güçlü ve esnek raporlama desteği sağladığı altyapısı ve ihbarlama sistemleri ile de göz dolduruyor. Raporlama desteği ile çözüme ihtiyaç duyulan her an iş akışındaki pürüzlerin giderilmesi mümkün kılınabiliyor. Raporlama faaliyetleriyle birlikte organizasyonel süreçlerin akışa uygun şekilde ilerlemesi için sıkıntılı noktaların tespitinin kolaylaştırılması da hedefleniyor. BPM ile süreçler sürekli analiz edilerek, sürecin revizyonu için öneriler geliştiriliyor. BPM kurumların iş yapma süreç ve biçimlerinin yeniden tanımlanmasını sağlıyor. Proje yönetimi bazında geliştirdiği çözümlerle departmanlar arasındaki iletişim ve iş akış problemlerini minimize eden BPM, süreçlerin işleyişini otomatikleştirerek maliyetin düşürülmesine, zaman tasarrufunu maksimize etmeye odaklanıyor. Türkiye’deki marka tescili ile öncü ve lider bir ürün olma özelliği taşıyan BPM, hizmet kalitesinin artışına ciddi katkı sağlaması ile de ilgi görüyor. İş akışının dijital ortama adaptasyonunu sağlayan sistem üzerinde gerçekleşen modelleme, raporlama yoluyla akış hakkındaki değerlendirmelerin objektif hale getirilmesini sağlıyor. BPM ile iş akışındaki aksaklıklar hakkındaki objektif raporlamalar, net kazanımlara dönüşüyor. BPM Bilişim, uygulama geçişlerinde uzun yıllara dayanan deneyimini global hizmeti BPM ile de sürdürüyor. Kurumların eski sistemlerinden gerçekleştirilen veri aktarımında üst düzey deneyim ve başarıya sahip ekibimiz Türkiye’nin en köklü kuruluşlarında gerçekleştirdiği veri aktarım çalışmalarının başarısını BPM kullanıcıları için de sürdürüyor. İhtiyaç veya iyileştirme ihtiyaçlarına göre ve veri transfer işlemi, eski süreçle yeni sürecin bağını koparmadan pürüzsüz bir devamlılık içinde gerçekleştiriliyor. Güçlü dashboard yapısı ile e-posta verileri, anlık iş süreçleri ve iş hacminin takibinin anlık olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyan BPM, aynı zamanda sunduğu tüm verilerin pazarlama süreçleri için kullanılmasını da sağlıyor. BPM, güçlü arayüzü ile göz doldururken, arayüz desteğini de kusursuz olarak sunuyor. Yenilenen koşullara göre yeniden tasarlanabilen uygulamada değişim süreci, süreçlere ve aksiyonlara hiç dokunmadan gerçekleştirebiliyor.

BPM geniş çözüm yeteneği, yönetilebilirlik, esneklik, denetlenebilirlik ve uyarlanabilirliği ile iş süreçlerinin işlediği her tür kurum ve kuruluş için mucize çözüm olma özelliği taşıyor. Belge takibinden iş işleyişine, analizden raporlamaya, üretimden periyodik iş akış süreçlerine kadar birçok alanda, tedarik zinciri, satış dağıtım ağı, insan kaynakları, üretim planlama, satın alma, finans, proje yönetimi gibi özelleştirilebilir başlıklarda, iş üretilmekte olan her tür kurumda kullanılabilme özelliği ile göz dolduruyor.

Referanslarımız

BPM, kullanıcıların bölgesel ayrılıkları için geliştirilmiş neredeyse kusursuz bir çözüm aracı olması özelliği ile de dikkat çekiyor.

referanslarimiz

Modül tamamlandı

Süreç hazırlandı

Adım tamamlandı

~

Kullanıcıya ulaşıldı